بررسی شیوه های ایجاد اشراف اطلاعاتی بر تجارت الکترونیک

پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۹
چکیده:

تجارت الکترونیک شامل گستره وسیعی از فعالیت های تجاری اینترنتی در زمینه محصولات و خدمات مختلف است. توسعه این نوع تجارت در فروشگاه های مجازی در کشور، گسترش جرایم رایانه ای را به دنبال داشته است. با گسترش و رشد جرایم در حوزه تجارت الکترونیک و فروشگاه های مجازی، داشتن اشراف اطلاعاتی بر این حوزه، امری بسیار مهم و حیاتی برای پلیس است. لذا هدف اصلی این مقاله بررسی شیوه های ایجاد اشراف اطلاعاتی بر تجارت الکترونیک در حوزه فروشگاه های مجازی است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان پلیس فتا ناجا به تعداد 149 نفر که نمونه 108 نفری بر اساس جدول مورگان به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم نمونه انتخاب شده است. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که برای ایجاد اشراف اطلاعاتی بر تجارت الکترونیک در حوزه فروشگاه های مجازی، شیوه سامانه های جامع نظارتی، تایید هویت سیستمی، بررسی صلاحیت فروشگاه های مجازی و دریافت گزارشات مردمی مورد تایید و تاکید کارشناسان قرار گرفته است.

برای دانلود مقاله اینجا کلیک نمایید.

 
نویسنده: حسین پور جعفر, مختاررضایی جواد*
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.