اخبار فناوری اطلاعات

پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹

متخصص گرامی از شما دعوت می گردد طبق درخواست ریاست محترم  سازمان فناوری اطلاعات ایران در تکمیل پرسشنامه این سازمان مشارکت فرمایید. لازم به ذکر است این پرسشنامه برای دریافت نظرات خبرگان و فعالان کشور، درباره ۲۱ فناوری پیشرو، طراحی شده که …