مقالات مقالات سیدرضا هادیان فر

چکیده این تحقیق به شناسایی عوامل تاثیرگذار بر خرده فروشی آنلاین در کانال­های الکترونیکی فروشگاه­های زنجیره­ای شهروند پرداخته است. داده‌های متغیرهای مورد مطالعه از طریق نظرسنجی آنلاین از مشتریان فروشگاه­های زنجیره­ای شهروند گردآوری …

پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹

چکیده این تحقیق به بررسی بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت بازاریابی و عملکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند پرداخته است. داده‌های متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه‌های فناوری اطلاعات رضایی (1395)، پرسشنامه مدیریت بازاریابی پورنبی (1394) و …

دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹

چکیده ارزیابی عملکرد و رتبه بندی درست فروشگاه ها همواره به عنوان سنجش عملکرد خرده فروشی ها، به ویژه فروشگاه های زنجیره ای مطرح بوده است و مدیران با رتبه بندی فروشگاه ها به راحتی می توانند تصمیمات مهمی مانند بسط و گسترش فروشگاه ها، رتبه بندی و …