عضویت در انجمن‌ها و کارگروههای تخصصی

عضو کارگروه تحول دیجیتالی دولت 

عضو اصلی هیئت مدیره انجمن صنفی فروشگاههای زنجیره ای شهروند شهرداری تهران

عضو هیئت موسس انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاههای اینترنتی (کسب و کار اینترنتی) شهر تهران

عضو انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

عضو انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

عضو انجمن صنفی مترجمان ایران

عضو کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

عضو سرای اهل قلم