مقالات، تحقیقات، ترجمه و تالیفات

 

The Analysis of Advanced Persistent Threat (APT), Detection and Defence

تاریخ‎‏‎‏‎‏:دی 1400

مقاله پژوهشی- منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری

دانلود اصل مقاله

 

ذهن آگاهی سازمانی نسبت به تحول دیجیتال به عنوان پیش شرط توانایی پردازش اطلاعات برای دستیابی به چابکی بازار

تاریخ‎‏‎‏‎‏:مرداد 1400

مقاله پژوهشی- منتشر شده در چهارمین کنفرانس ملی و نخستین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار

دانلود اصل مقاله

نقش فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در بهبود عملکرد کارکنان در طول همه گیری کووید-19

تاریخ‎‏‎‏‎‏:مرداد 1400

مقاله پژوهشی- منتشر شده در چهارمین کنفرانس ملی و نخستین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار

دانلود اصل مقاله

بررسی تاثیر تحول دیجیتال و بازاریابی دیجیتال بر ارتقاء و موقعیت یابی برند و توسعه تجارت الکترونیکی

تاریخ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ آذر1400

مقاله پژوهشی- منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی

دانلود اصل مقاله

بررسی تهدید مستمر پیشرفته(APT) ، شناسایی و راه‌های مقابله با آن

تاریخ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مرداد 1400

مقاله پژوهشی- منتشر شده فصلنامه پژوهشهای جدید در مدیریت و حسابداری

منبع: http://pantajournals.ir/buy.aspx?id=96019&t=1

 

 

کتاب "ارزیابی عملکرد فروشگاههای زنجیره ای با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه 

تاریخ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ آذر 1399

 

منبع: https://b2n.ir/701485

شناسایی عوامل تاثیرگذار بر خرده فروشی آنلاین در کانال های الکترونیکی فروشگاههای زنجیره ای شهروند

تاریخ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ آذر 1399

مقاله پژوهشی- منتشر شده فصلنامه پژوهشهای جدید در مدیریت و حسابداری

منبع: http://pantajournals.ir/buy.aspx?id=95330&t=1

 

 

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت بازاریابی و عملکرد فروشگاههای زنجیره ای شهروند

تاریخ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ آذر 1399

مقاله پژوهشی- منتشر شده فصلنامه علمی تخصصی چشم انداز حسابداری و مدیریت

 

بررسی عملکرد فروشگاههای زنجیره ای شهروند با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند شاخصه

تاریخ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ آبان 1399

مقاله پژوهشی- منتشر شده در فصلنامه علمی تخصصی چشم انداز حسابداری و مدیریت

 

 

بررسی عملکرد فروشگاههای زنجیره ای شهروند با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند شاخصه

تاریخ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ شهریور ۱۳۹۸

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی

 

 

شعار و عبارات تبلیغاتی

تاریخ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ 1390

ترجمه و تالیف کتاب

منبع: کتابخانه ملی کشور

 

کمک درسی زبان انگلیسی

تاریخ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ 1384

ترجمه و تالیف کتاب

منبع: کتابخانه ملی کشور

 

بررسی کاربردی صحنه جرم- بخش جرائم رایانه ای

تاریخ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ 1385

ترجمه کتاب به سفارش دفتر تحقیقات کاربردی پلیس آگاهی ناجا

رزومه علمی در سیویلیکا: https://civilica.com/p/315167