سوابق اجرایی و مشاوره

 

مدیر توسعه تجارت الکترونیک

شرکت ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ خدماتی کالای شهروند شهرداری تهران

آغاز همکاری از‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ اول مرداد 1401 تاکنون

 

مدیر ارزیابی عملکرد

شرکت ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ خدماتی کالای شهروند شهرداری تهران

آغاز همکاری از‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ سال 1399 لغایت تیرماه 1401

 

مدیر توسعه تجارت الکترونیک

شرکت ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ خدماتی کالای شهروند شهرداری تهران

آغاز همکاری از‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ سال 1398 لغایت 1399

 

مشاور رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت

وزارت‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ صنعت، معدن و تجارت

آغاز همکاری از‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ سال 1393 لغایت 1394

 

مدیر رسانه های اجتماعی

شرکت ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ خدماتی کالای شهروند شهرداری تهران

آغاز همکاری از‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ سال 1392 لغایت 1396

 

مدیر فروشگاه مجازی

شرکت ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ خدماتی کالای شهروند شهرداری تهران

آغاز همکاری از‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ سال 1389 لغایت 1398

 

نائب رئیس انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی

وزارت ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ تعاون، کار و رفاه اجتماعی

آغاز همکاری از: سال 1392 لغایت 1395

 

 

 

رزومه علمی در سیویلیکا: https://civilica.com/p/315167