اهداف و چشم انداز

در سالهای اخیر با توجه به گسترش فرهنگ استفاده از اینترنت و پذیرش خرید اینترنتی توسط مشتریان، تجارت الکترونیک رشد بسیار گسترده ای پیدا کرده است. در سالهای اخیر با توجه به گسترش فرهنگ اس سالهای اخیر با توجه به گسترش فرهنگ استفادهاست.

در این سایت قصد دارم جدیدترین اخبار این حوزه، مطالب مفید و دانستنی و برخی دل نوشته های خود را با شما عزیزان به اشتراک بگذارم.


سیدرضا هادیان فر

تجارت الکترونیک، خرده فروشی و فروشگاههای زنجیره ای

تجارت الکترونیکی (E-Commerce) مفهوم و جریان قدرتمندی است که زندگی بشر کنونی را دستخوش تغییرات اساسی کرده است. تجارت الکترونیکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه اقتصاد است. این سبک از تجارت به دلیل مزایا و منافع سرشاری که برای انسان داشته، به سرعت در حال گسترش است. می توان به قطعیت ادعا کرد که تجارت الکترونیکی بسیاری از محدودیت های تجارت سنتی را از پیش رو برداشته است و نه تنها فرم و شکل ظاهری تجارت سنتی را بلکه محتوای امر تجارت را نیز دستخوش تغییرات خود کرده است، تغییری که مبنای هرگونه اقدام و نظر در عرصه اقتصاد واقع شده است.

خرده فروشی (Retailing) مفهوم جدیدی نیست و فرهنگ خرده فروشی با شکل‌گیری نخستین بازارها در تاریخ بشر، همراه انسان بوده است.

لغت Retailer از ریشه‌ی یک واژه‌ی کهن فرانسوی (Tailer) اقتباس شده است که در مورد خیاط‌هایی که پارچه‌های خود را خُرد و تکه تکه می‌کردند مورد استفاده قرار می‌گرفت.امروزه، گسترش تجارت الکترونیک و دسترس مردم به اینترنت باعث شده است که موج جدیدی از خرده فروشی هم در فضای آنلاین ایجاد شود.

به خرده فروشی در فضای آنلاین، خرده فروشی الکترونیک یا E-Tailing گفته می‌شود.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای (Chain Stores)مجموعه فروشگاههایی هستند که دارای مدیریت واحد هستند و در سطح یک شهر، کشور یا چندین کشور پراکنده‌اند. این فروشگاه‌ها از عنوان تجاری یکسانی استفاده می‌کنند و معمولاً محصولات مشابه یا تقریباً مشابهی ارائه می‌کنند.

جدیدترین مطالب آموزشی