دوره‌ها و گواهینامه‌ها

توسعه کسب و کارهای اینترنتی

موسسه‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت

تاریخ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ شهریور 1392

مدیریت ارزیابی عملکرد

موسسه‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ Matris Pedia Training Academy

تاریخ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ اردیبهشت 1399

International Internet Marketing

موسسه‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ ماهان

تاریخ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ بهمن 1390

 

تجارت و اقتصاد الکترونیکی

موسسه‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

و کارگروه مدیریت فاوا ریاست جمهوری

تاریخ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ بهمن ۱۳۹۲

بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی

موسسه‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی

تاریخ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مهر 1392

 

حل مسئله (Problem-solving)

موسسه‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ شهروند

تاریخ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ تیر 1394

مدیریت استراتژیک

موسسه‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ شهروند

تاریخ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ آبان 1398

 

دوره جامع مدیریت

موسسه‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ شهروند

تاریخ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ بهمن 1397

Internet Marketing and Branding

موسسه‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ Nordic eMarketing

تاریخ‎‏‎‏‎‏: مرداد 1392

 

دوره کامل Office

موسسه‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ ابن سینا

تاریخ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ شهریور ۱۳۹۰

Iran Web

موسسه‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ World Wide Web Consortium

تاریخ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ دی 1390

 

بازاریابی و فروش تلفنی

موسسه‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ شهروند

تاریخ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ شهریور 1393

 

International Web Marketing

موسسه‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ Global Search Interactive

تاریخ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ بهمن 1390

 

International Internet Marketing, Economy and Urban Tourism

موسسه‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ Nordic eMarketing

تاریخ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مرداد 1393

 

رزومه علمی در سیویلیکا: https://civilica.com/p/315167

احکام تجارت و کسب و کار

موسسه‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مرکز آموزش اتاق اصناف تهران

تاریخ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ اردیبهشت 1399

 

Internet Marketing

موسسه‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ Kompass Institute Management Education

تاریخ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ خرداد 1390