مبنای قانونی صدور نماد اعتماد الکترونیکی

مواد قانونی و ضوابط اجرایی که ضرورت دریافت نماد اعتماد الکترونیکی را برای فروشگاه های اینترنتی الزام آور می کند، عبارتند از

۱-الحاقیه آیین نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب فروشگاه های االکترونیکی ( تبصره ۱ ماده۱۲ قانون نظام صنفی)

ادامه را از لینک زیر میتوانید دانلود بفرمایید: