گزارش تبعات شیوع کووید-19 بر کسب وکارهای فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران-سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

بروز بحران شیوع کووید- 19در اسفند سال 1398 و بهار 1399 باعث شد تا وضعیت نه چندان به سامان اقتصاد ایران در زمانی که با تخلیه فشار تحریم‌ها در حال بازگشت نسبی به شرایط ثبات بود، دوباره به شرایط بحرانی بازگردد.

 این بحران باعث تعطیلی اقتصاد و بسیاری از کسب وکارهای بخش خصوصی در سراسر دنیا از جمله ایران شد. در صنعت فاوا نیز اگر چه معدودی از کسب و کارها مانند فروشگاه‌ها اینترنتی و ارائه‌کنندگان‌ زیرساخت‌های ارتباطات مجازی و آموزش الکترونیکی در این فضا نرخ رشدها قابل توجهی را تجربه کردند، اما اغلب کسب وکارها این حوزه به دلیل تعطیلی کامل فعالیت‌های اقتصادی که منجر به کاهش شدید درآمدها در عین ثابت ماندن و چه بسا افزایش هزینه‌های کسب وکار از یک سو و قطع زنجیره‌های تأمین کالا و کاهش شدید موجود کالا در کشور از سوی دیگر شد، به شدت دچار چالش‌های اقتصاد شدند.

این در حالی است که دولت در طراحی بسته‌های حمایتی برای اقتصاد «کرونازده» جز معدودی از کسب وکارهای حوزه فاوا، مانند: خدمات‌دهندگان مجازی گردشگر و کسب وکارهای سفارش برخط غذا، دیگر کسب وکارهای این حوزه را نادیده گرفت و حتی با تصمیماتی مانند ممنوعیت ثبت سفارش برخی کالاهای اساسی حوزه فاوا، از قبیل مانند لپ‌تاپ، سرور و پردازنده، و همچنین عدم تخصیص ارز به سفارش‌های ثبت شده در این حوزه، به ویژه برای تلفن همراه که در ایام قرنطینه به دلیل خانه‌نشینی مردم و دانش‌آموزان و دانشجویان، نیاز به آن به شدت افزایش یافت، بر زخم‌های کسب وکارها این حوزه افزود.

بنابراین لازم است با بررسی تاثیر ابعاد شیوع کووید- 19بر کسب وکارهای فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و ارائه آن به دولت، در مسیر تعیین دقیق کسب وکارهای آسیب دیده بخش فاوای کشور از این بحران و مشمول کردن آنها از حمایت‌ها و تسهیلات دولتی، تلاش کرد.

بر این اساس، روش پژوهش در تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی-توسعه‌ای و از نظر اجرا، توصیفی در نظر گرفته شده است. این پژوهش با بررسی ادبیات موضوع، اخبار و گزارش‌های مرتبط و سایر داده‌های در دسترس و سپس استخراج عوامل اصلی تأثیرگذاری بحران شیوع کووید- 19بر کسب وکارهای فاوا و نحوه و میزان تأثیر این عوامل انجام شده است.

در این پژوهش از ترکیبی از مطالعات کتابخانه‌ای، تحلیل محتوای اخبار و گزارش‌های منتشر شده داخلی و خارجی حوزه کسب وکار، اقتصاد و فناوری اطلاعات و ارتباطات، برگزاری جلسات مصاحبه و توزیع پرسش‌نامه میان خبرگان صنعت فاوا استفاده شده است. در تحلیل داده‌ها برای رسیدن به مدل نهایی پژوهش از رویکرد «نظریه‌ زمینه‌ای گراند» (Groonded Theory) استفاده شده است.

روند انجام پژوهش که نتایج آن در قالب سند حاضر ارائه شده، شامل گام‌های زیر است :

1. معرفی صنعت فاوا و تحلیل کلی و خوشه‌بندی کسب وکارهای فعال در آن

2. بررسی گزارش‌ها و تحلیل‌های مراجع معتبر بین‌المللی در مورد تأثیرات اقتصادی بحران شیوع کووید- 19به ویژه بر بخش فاوا و کسب وکارهای آن و راهکارهای مقابله با چالش‌های پیش‌آمده و استخراج نکات کلیدی

3. بررسی گزارش‌ها و تحلیل‌های رسانه‌های معتبر داخلی در مورد تأثیرات اقتصادی بحران کرونا به‌ ویژه بر بخش فاوا و کسب وکارهای آن و راهکارهای مقابله با چالش‌های پیش‌آمده و استخراج نکات کلیدی

4. تحلیل نتایج پرسشنامه‌ها و جمع‌بندی تحلیل‌های به دست آمده از مصاحبه با نخبگان و مدیران ارشد صنعت فاوا

5. تعیین حوزه‌های کسب وکاری اصلی فاوای آسیب‌دیده از بحران کووید-19

6. جمع‌بندی نهایی و توصیه‌های سیاستی به دولت